Základní údaje

PlasticPortal.eu

Address:
Vodná 1119/9
949 01, Nitra
Slovakia
ID.NO.: 36809608
Phone: +421-911264141
Location:PAV G1 / 015

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.21 Marketing

Product categorie: 09.02.22.04 Internet-based advertising services

Product categorie: 09.02.26 Support of trading and export