Základní údaje

Plasmet sp. z o.o.

Adresse:
Konopnickiej 25
37-700, Przemysl
Polen
ID-Nr.:  
Telefon: +48-166784529
Standort:PAV P / 117

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 11.01 Bearbeitungsmaschinen

Produktkategorie: 11.06.02 Umformwerkzeuge