Základní údaje

Plasmet sp. z o.o.

Address:
Konopnickiej 25
37-700, Przemysl
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-166784529
Location:PAV P / 117

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01 Machine tools

Product categorie: 11.06.02 Forming tools