Základní údaje

PIVOT + QARI spol. s r.o.

Address:
Priemyselná 493/4
922 31, Sokolovce
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-911339228
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.08 Transport equipment