Základní údaje

OMOS, s.r.o.

Address:
Pražská 3
678 01, Blansko
Czech Republic
ID.NO.: 48532347
Phone: +420-515535050
Location:PAV P / 079

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.01.05 Vertical turning lathes