Základní údaje

Olomoucký kraj

Address:
Jeremenkova 40a
779 11, Olomouc
Czech Republic
ID.NO.: 60609460
Phone: +420-585508111
Location:PAV Z / 123

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03.02 Programmes for regional development

Exhibitor's represented companies

Statutarní město Olomouc

  • Czech Republic