Základní údaje

Ningbo Target Hydraulics Co., Ltd

Address:
Road, Zhao Baoshan, Ningbo, Zhejiang
315221, Ningbo
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57486280025
Location:PAV Z / 064

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.17 Hydraulic control systems