Základní údaje

NINGBO LANGCHI TRANSMISSION TECHNOLOGY CO., LTD.

Address:
No. 9 Bangxing Road, Ningbo, Zhejiang
316193, Jiangshan Town
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57488009787
Location:PAV Z / 105

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.09.01.01 Screws