Základní údaje

Ningbo Fulong Synchronous Belt Co., Ltd.

Address:
Longshan Town Cixi City, Ningbo, Zhejiang
315311, Ningbo
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57463787600
Location:PAV Z / 066

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.05.01 Rubber boards, blocks