Základní údaje

Ningbo Cixi Import And Export Holdings Co., Ltd

Address:

315300, Zhejiang
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57463886397
Location:PAV V / 018A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.17 Hydraulic control systems