Základní údaje

Neuner Group, s.r.o.

Address:
Kamence 1323/49
916 21, Čahtice
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-903571652
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.11.14.04.01 Custom CNC machining