Základní údaje

NC Computers s.r.o. (FELIXprinters)

Address:
Nikoly Tesly 1095/10
160 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 26734397
Phone: +420-233320590
Location:PAV Z / 006

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.30.03 3D printers for prototyping

Product categorie: 11.05.01.11 Scanners for flexible manufacturing systems