Základní údaje

MONER s.r.o.

Address:
Námestie SNP 525
065 44, Plaveč
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-918462227
+421-915904905
Location:PAV V / 133

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories