Základní údaje

Moldova Investment and Export Promotion Organization

Address:
65, A. Mateevici str.
MD-2009, Chisinau
Moldova
ID.NO.:  
Phone: +373-22273654
Location:PAV V / 094

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01 Machine tools