Základní údaje

Ministerstvo dopravy ČR

Address:
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
110 15, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 66003008
Phone: +420-225131588
Location:PAV P / 060

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions