Základní údaje

METROTEST s.r.o.

Adresa:
T. G. Masaryka 2104
272 01, Kladno
Česká republika
IČO: 48950556
Telefon: +420-312249515
Umístění:PAV F / 042

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

CimCore - přenosné souřadnicové měřicí stroje.
AMS Ltd. - souřadnicové měřicí stroje (UK).
Starrett Precision Optical Ltd. - profilprojektory a měřicí videosystémy (UK).
Qness GmbH - tvrdoměry (Rakousko).
InspecVision - 3D kontrola a reverse engineering.
Metkon - přístroje pro metalografii.

Značky vystavovatele

AMS

  • Obor: 07.42.02.04 Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství

CimCore

  • Obor: 07.42.02.04 Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství

InspecVision

  • Obor: 07.42.02.04 Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství

METKON

  • Obor: 07.43.30 Přístroje pro metalografii

Qness

  • Obor: 11.04.03.05 Stroje a přístroje na zkoušení tvrdosti

Starrett

  • Obor: 07.42.02.04 Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství