Základní údaje

LYC Bearing Corporation

Address:
96 Jianshe Road
417039, Luoyang, Henan
China
ID.NO.:  
Phone: +86-37964984176
Location:PAV V / 028J

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.40.01.01 Bearing bodies