Základní údaje

Lortz MFK

Address:
Rheinstrasse 3A
96052, Bamberg
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-9519177690
Location:PAV P / 104

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.15.05 Special production machines - other