Základní údaje

LEDeco solution, s.r.o.

Address:
Sládkovičova 37/A
974 05, Banská Bystrica
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-918999789
+421-948559789
Location:PAV V / 133

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions