Základní údaje

Kooperace.cz s.r.o

Address:
Jižní 870/2
500 03, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 05365678
Phone: +420-774439814

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17.03.03 Industrial engineering services