Základní údaje

Kimla Sp. z o.o.

Adresa:
Baltycka 30
42-202, Czestochowa
Polsko
IČO:  
Telefon: +48-343658885
Umístění:PAV P / 025

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Obory vystavovatele