Základní údaje

Kimla Sp. z o.o.

Address:
Baltycka 30
42-202, Czestochowa
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-343658885
Location:PAV P / 025

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.17 Laser machine tools