Základní údaje

KESSLER Group

Address:
Franz-Kessler Str. 2
88422, Bad Buchau
Germany
ID.NO.: 813083281
Phone: +49-75828090
Location:PAV P / 083

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories