Základní údaje

Jihomoravský kraj

Address:
Žerotínovo nám. 3
601 82, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 70888337
Phone: +420-541651111

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions

Product categorie: 09.02.33.02 Non-governmental institutions

Product categorie: 09.02.34 Schools