Základní údaje

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Adresse:
Branišovská 1645/31a
370 05, České Budějovice
Tschechische Republik
ID-Nr.: 60076658
Telefon: +420-387774601
+420-777729581
Standort:PAV V / 164

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 07.40.09 Geräte für schnelle chemische Analyse

Produktkategorie: 07.43.20.08 Spezielle wissenschaftliche Geräte

Produktkategorie: 07.43.23 Labormikroskope

Produktkategorie: 07.43.27 Spektralfotometer

Produktkategorie: 07.45.11 Anlagen zur Produktkontrolle

Produktkategorie: 09.01.01 Grund- und angewandte Forschung

Produktkategorie: 17.02.04.02 Entwicklungssysteme der Bildverarbeitung

Produktkategorie: 17.02.04.05 Softwareinstrumente für Bildverarbeitung

Produktkategorie: 17.02.05.02 On-line-Monitoringsysteme

Vertretene Firmen des Ausstellers

Centrum Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

  • Tschechische Republik

Oddělení biomedicínského výzkumu, Centrum experimentální medicíny, Donau Universität Krems

  • Österreich

Pracovní skupina počítačové tomografie, fluorescenční mikroskopie a litografie, Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH

  • Österreich

Ústav komplexních systémů v Nových Hradech, FROV, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  • Tschechische Republik