Základní údaje

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Adresa:
Branišovská 1645/31a
370 05, České Budějovice
Česká republika
IČO: 60076658
Telefon: +420-387774601
+420-777729581
Umístění:PAV V / 164

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Firmy zastoupené vystavovatelem

Centrum Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

  • Česká republika

Oddělení biomedicínského výzkumu, Centrum experimentální medicíny, Donau Universität Krems

  • Rakousko

Pracovní skupina počítačové tomografie, fluorescenční mikroskopie a litografie, Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH

  • Rakousko

Ústav komplexních systémů v Nových Hradech, FROV, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  • Česká republika