Základní údaje

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Address:
Branišovská 1645/31a
370 05, České Budějovice
Czech Republic
ID.NO.: 60076658
Phone: +420-387774601
+420-777729581
Location:PAV V / 164

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.40.09 Devices for fast chemical analysis

Product categorie: 07.43.20.08 Special scientific instruments

Product categorie: 07.43.23 Laboratory microscopes

Product categorie: 07.43.27 Spectrophotometers

Product categorie: 07.43.99 Laboratory and scientific instruments - other

Product categorie: 07.45.11 Product testing equipment

Product categorie: 09.01.01 Basic and applied research

Product categorie: 17.02.04.02 Image processing development systems

Product categorie: 17.02.04.05 Software tools for image processing

Product categorie: 17.02.05.02 On-line monitoring systems

Exhibitor's represented companies

Centrum Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

  • Czech Republic

Oddělení biomedicínského výzkumu, Centrum experimentální medicíny, Donau Universität Krems

  • Austria

Pracovní skupina počítačové tomografie, fluorescenční mikroskopie a litografie, Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH

  • Austria

Ústav komplexních systémů v Nových Hradech, FROV, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  • Czech Republic