Základní údaje

JARES Therm, s.r.o.

Address:
Továrenská 49
953 01, Zlaté Moravce
Slovakia
ID.NO.: 44558538
Phone: +421-376421237
Location:PAV V / 127

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

The manufacturer of the chillers for machines and technologies cooling.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.07.01.05 Cooling systems