Základní údaje

Inovicom, s.r.o.

Address:
Západ 1843/51
028 01, Trstená
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-904793300
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.40.24 Controlled volume pumps