Základní údaje

ING. ČASTULÍK, s.r.o.

Address:
Ľubovníková 24
841 07, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 35758619
Phone: +421-915054958
+421-907729250
Location:PAV G1 / 007

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.06.01 Mills and crushers for plastic waste