Základní údaje

Industrie- und Handelskammer Erfurt

Address:
Amstädter Straße 34
99096, Erfurt
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-36134840
Location:PAV V / 080

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.02.01 Chambers of commerce