Základní údaje

ILD cz. s.r.o.

Adresa:
Železárenská 74
272 01, Kladno
Česká republika
IČO: 26151537
Telefon: +420-312243433
+420-736510290
WWW: www.ild.cz
Umístění:PAV V / 065

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

PROJEKTY, INŽENÝRING, DODÁVKY, MONTÁŽ, OPRAVY A SERVIS
technologických zařízení, energetických děl, odsávacích a odprašovacích systémů, a systémů pro snižování emisí plynných škodlivin.
Výroba filtračních jednotek, šnekových dopravníků, redlerů a rotačních podavačů. Dále vyrábíme ocelové konstrukce, stavební prvky, vzduchotechnické potrubí a příslušenství.
Nejlepší dostupné technologie pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.