Základní údaje

i-ROBO Co., Ltd.

Address:
60 Haan-ro, Gwangmyeong-si
A 910, Gyeonggi-do
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +82-028015910

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.30.01.01 Actuators for fittings and valves