Základní údaje

HUTCHINSON

Adresa:
2 rue Balzac
75008, Paris
Francie
IČO:  
Telefon: +33-140748300
Umístění:PAV V / 048F

Firma vystavuje na stánku:

FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA

Profil

Globální leader v oblasti ochrany proti vibracím, řízení tekutin, technologie těsnění a systémů s pásovým pohonem.

Obory vystavovatele

Obor: 02.13.03 Těsnění z gumy

Obor: 02.13.15 O-kroužky

Obor: 03.10.01.02 Těsnění pro hydrauliku

Obor: 15.05.12 Pryžová těsnění