Základní údaje

Hobart GmbH

Address:
Robert-Bosch-Strasse 17
77656, Offenburg
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-7816002319
Location:PAV E / 050

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories