Základní údaje

Heverc Sp. z o.o.

Address:
ul. Polna 4a
87-148, Łysomice
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-690250490
Location:PAV A2 / 009

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories