Základní údaje

HBC-radiomatic, CZ s.r.o.

Address:
Antonína Procházky 34
623 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 25343726
Phone: +420-543252540
+420-724308611
WWW: www.hbc.cz
Location:PAV A2 / 017

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.04.01 Parts and accessories for cranes