Základní údaje

HAVOG spol. s r. o.

Address:
č. p. 333
763 18, Trnava u Zlína
Czech Republic
ID.NO.: 27701271
Phone: +420-604613631
+420-603444966
Location:PAV V / 201

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.20.13 Industrial vacuum pumps

Product categorie: 03.22.01 Small cooling machines and equipment