Základní údaje

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH

Address:
Bamberger Strasse 19-21
96308, Kronach
Germany
ID.NO.: 811247227
Phone: +49-92614090
WWW:  
Location:PAV G1 / 069

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.02.03.01 Extruders for plastic materials