Základní údaje

Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.

Address:
No. 9988, Shennan Avenue
518057, Shenzhen
China
ID.NO.:  
Phone: +86-75586161032

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories