Základní údaje

FORMAT 1 spol. s r.o.

Address:
Mlýnská č. p. 304, č. or. 84
683 52, Křenovice
Czech Republic
ID.NO.: 42660131
Phone: +420-544223265
+420-739069991
Location:PAV A2 / 039

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu