Základní údaje

Filter Technik Slovakia, s.r.o.

Address:
Štrková 578/4
010 09, Žilina
Slovakia
ID.NO.: 36589063
Phone: +421-905714299
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.13 Hydraulic filters

Product categorie: 08.01.05 Solid particle filters