Základní údaje

Ferdinand Gross Czech, s.r.o.

Address:
Ve Svahu 482/5
147 00, Praha 4 - Podolí
Czech Republic
ID.NO.: 28203763
Phone: +420-236163666
Location:PAV V / 084

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.09.01 Connecting materials