Základní údaje

EMSYST, spol. s r.o.

Address:
Súvoz 111
911 01, Trenčín
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-327432400
+421-915778252
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.38.01 Sensors for picking up mechanical variables