Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Pomocné laboratorní přístroje:

Metalco Testing s.r.o.

PAV F / 075

Přístroje pro metalografii, materiálografii, petrografii, chemickou analýzu, měření ...