Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Laboratorní mikroskopy

Vystavovatelé v oboru Laboratorní mikroskopy:

Metalco Testing s.r.o.

PAV F / 075

Přístroje pro metalografii, materiálografii, petrografii, chemickou analýzu, měření ...