Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Mikrometry pro měření dutin a otvorů

Vystavovatelé v oboru Mikrometry pro měření dutin a otvorů:

DILL s.r.o.

PAV F / 078

Měřicí technika: dutinoměry, měření ozubení, závitů, házivosti, velkých rozměrů ...

KUBOUŠEK s.r.o.

PAV G1 / 037
PAV F / 045
VP G / 003

PAVILON F Měřicí technologie od ručních měřidel přes laboratorní systémy a optické ...

WHP TECHNIK s.r.o.

PAV P / 071

Měřicí technika a automatizace v průmyslu ...