Základní údaje

ELA Blockchain Services a.s.

Address:
Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 08176868
Phone:
Location:PAV F / 016

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.13.99 Software for offices and institutions - other