Základní údaje

Ecosystems Europe BV

Adresa:
Jan Ligtharstraat 1
1817 MR, Alkmaar
Nizozemí
IČO:  
Telefon: +31-728200270
Umístění:PAV V / 151

Spoluvystavovatelé:

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Společnost Ecosystems Europe BV se specializuje na čištění průmyslových plynů. S více než 25-ti letými zkušenostmi dodáváme trhu design, výrobu, instalaci a uvedení do provozu nejmodernějších technologií pro lepší životní prostředí. Za ta léta se nám podařilo spolupodílet se na snižování prakticky všech emisí vznikajících ve vzduchu, ať už jde o kyselé plyny jako SO2, NOx nebo HCl; pachové emise či odstraňování prachu. V poslední době se také zaměřujeme na opětovné využití energie a zdrojů.