Základní údaje

DONGSEO AUTO TECH Co., LTD.

Address:
Seongseo Industrial Complex, Daegu 55 Road, 66
Daegu
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +82-0535817212

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.02 Forming machines